Podesty, elementy łukowe

Puść wodze fantazji: zaprojektuj indywidualny podest do wanny z płyt budowlanych i elastycznych płyt Botament Flexplatte.
Podesty i elementy łukowe przed Podesty i elementy łukowe po
przed
po
Wskazówka
  • do budowy struktury podestu wymagana jest płyta o grubości min. 30 mm. Odległość pomiędzy wspornikami kratownicy powinna wynosić 30 cm.
  • połączenia płyt podestu powinny być zawsze posadowione na kratownicy wsporczej.
  • łuki, elementy zaokrąglone można wykonać stosując płytę budowlaną flex Botament FP.
  • połączenia płyt należy wzmocnić siatką z włókna szklanego wklejoną w elastyczną zaprawę klejową Botament M 21.
Botament BP płyta budowlana
Botament FP elastyczna płyta budowlana do zaokrągleń
Siatka z włókna szklanego
Botament M 21 elastyczna zaprawa klejowa